Meer...

Momenten waarop de camera ook buiten de vakantie even uit de tas komt, materiaal uit het verleden en een bundeling van wat écht even gezien moet worden...